top of page

Fysioterapia

Fysioterapiaa käytetään mm. leikkausten ja tapaturmien kuntoutuksessa.Juhalla on kokemusta nilkka-, polvi-, lonkka-, selkä- ja olkanivelleikkausten jälkeisestä kuntoutuksesta esim. lonkan ja polven tekonivel, polven eturistisiteen repeämä, olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämä.Fysioterapeuttinen kuntoutus laaditaan yksilöllisesti hoitavan lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Kuntoutus- ja harjoitusohjelmat

Terapeuttisella harjoittelulla pyritään kudosten toiminnan parantamiseen ja liikkumis- ja toimintakyvyn palauttamiseen.Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan tehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja oikealla tavalla kuormittavat harjoitteluohjelmat ja arvioidaan niiden toteutumista.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus - manööverihoidot

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on sisäkorvan tasapainoelimen toimintahäiriöstä johtuva kohtauksittain esiintyvä karusellimainen huimaustuntemus, johon saattaa liittyä pahoinvointia. Vaiva johtuu pienten tasapainokiteiden sakkautumisesta tasapainoelimen kaarikäytäviin.

 

Huimauksen alku on äkillinen eikä siihen yleensä löydy selittävää syytä. Tyypillisimmillään karusellimainen huimaus alkaa makuulle mennessä, makuulla päätä kääntäessä tai makuulta ylös noustessa.

 

Huimaus voi poistua itsestään, tai pitkittyessään se voidaan menestyksellisesti hoitaa pois käyttämällä sen hoitoon erityisesti kehitettyjä ns. manööverihoitoja, joissa pään ja vartalon asentoa muuttamalla sakkautuneet kiteet ikään kuin ”valutetaan” takaisin liikkeelle.

 

Suurella osalla asiakkaista oireet helpottuvat huomattavasti tai voivat poistua jopa kokonaan jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Itsehoitoon annettaan kirjalliset ohjeet.

bottom of page